Kalite Politikamız

AREN Teknoloji Anonim Şirketi olarak Entegre Yönetim Sistemi politikamız Entegre yönetim sisteminin kurulması, sürekli gelişme ve iyileştirme odaklı bir yaklaşım ile tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi ve mutlak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu kapsamda;

 • Ürün ve hizmetlerimizi, zamanında, maliyet ve performans dengesi ile müşterilerimize sunmayı,

 • Müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı ve bu beklentileri en üst düzeyde karşılamaya yönelik çalışmayı,

 • Çalışanlarımızın, işlerini hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmesini sağlamak için gereken; bilgi, eğitim, alt yapı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını temin etmeyi,

 • İnsan kaynağının geliştirilerek uzmanlıkların artırılması prensiplerini tüm çalışmalarda göz önünde bulundurmayı,

 • Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, değişim yaratacak, güncel teknolojiyi barındıran rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi,

 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ve içinde bulunduğumuz toplum ile tarafların beklentilerini karşılayan, karşılıklı değer katan, güvene dayalı ilişkiler oluşturmayı ve sürdürmeyi,

 • Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek,

 • Çalışan emniyeti, iş güvenliği ve sürekli iyileştirmeyi işlerimizin bir parçası olarak benimsemeyi, riskleri minimize ederek, her seviyedeki çalışanımızın katılımıyla sürekli kılmayı ve kurumsal performansımızı artırmayı,

 • Olumsuz çevre etkilerini azaltmayı,

 • Eğitimler yoluyla çalışanlarının ve tüm paydaşlarının çevre konusundaki farkındalığını arttırmayı,

 • Atıkları kaynağında en aza indirmeyi, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetlerini yürüterek, olabildiğince atıkların geri dönüşümünü sağlamayı, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamayı,

 • Çevresel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla faaliyetlerine devam etmeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı,

Hedeflemeyi taahhüt ederiz.

Genel Müdür